Πτυχιακή Εργασία

Καλέστε Μας 6978863975

“Μια πολύ καλή έρευνα που έχει γίνει για την εκπόνηση μιας πτυχιακής εργασίας μπορεί να υποτιμηθεί εάν δεν διαθέτει καλή παρουσίαση.”

Σας προσφέρουμε τη ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση του τελικού υλικού και παροχή βιβλιοδεσίας καθώς και cd με αποθήκευση του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και σε μορφή pdf.Τώρα είναι η δική σας στιγμή να το ανακαλύψετε…στείλτε μας το δείγμα του αρχείου για να το επεξεργαστούμε!

Επιστημονική εργασία (προπτυχιακή – πτυχιακή – διπλωματική)

Η συγγραφή για μια πτυχιακή, διπλωματική ή προπτυχιακή εργασία είναι αναπόσπαστο κομμάτι για τα περισσότερα προγράμματα σπουδών σήμερα, προκειμένου να ολοκληρωθούν. Για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας, είτε πρόκειται για εργασίες μαθημάτων είτε για το τελικό στάδιο των σπουδών δηλαδή πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες αλλά και διδακτορικές διατριβές, ο συντάκτης θα πρέπει να μελετήσει και να ερευνήσει ένα θέμα και στη συνέχεια να εξάγει συμπεράσματα, ίσως να προτείνει και λύσεις. Όσον αφορά την συγγραφή για την πτυχιακή εργασία πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η δομή όσο και η διαμόρφωση του κειμένου της ώστε ο συγγραφέας της να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τα κείμενά του για να επιτύχει το στόχο του.
Σε κάθε ανάλογη εργασία θα πρέπει να προβάλλει την ουσία της σε μια συνεκτική και καλά δομημένη μορφή, γι αυτό κατά τη συγγραφή ακολουθούνται κάποιοι κανόνες, κάποια δεοντολογικά κριτήρια που καλύπτουν τις αναγκαιότητες και τις απαιτήσεις μια πλήρους επιστημονικής εργασίας.

Ποια πρέπει να είναι η δομή μιας εργασίας

Σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση των δεδομένων για την πτυχιακή εργασία σας αποτελεί η χρήση ορισμένων παραδεκτών προτύπων (standards) ως προς τη μορφή του κειμένου, ώστε να είναι δημοσιεύσιμα. Η έκταση της εργασίας αποτελεί συνάρτηση των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του μαθήματος στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται. Σε γενικές γραμμές κυμαίνεται μεταξύ 20.000-40.000 λέξεων και πρέπει να παρουσιάζει απαραίτητα μια ορισμένη δομή σύμφωνα με την επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική. Η δομή αυτή αναλύεται ως εξής:

 • Εξώφυλλο (με πλήρη τιτλοποίηση)
 • Σελίδα με ευχαριστίες ή αφιερώσεις
 • Περίληψη (100-250 λέξεις)
 • Δομή και διάταξη υλικού (Πίνακας περιεχομένων – Περιεχόμενα)
 • Εισαγωγή (Ανασκόπηση του θέματος που πραγματεύεται η εργασία)
 • Κυρίως σώμα εργασίας: Ανάπτυξη του θέματος σε κεφάλαια
 • Αποτελέσματα
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων (Συμπέρασμα)
 • Βιβλιογραφική τεκμηρίωση (Βιβλιογραφία)
 • Παραρτήματα

Πως πρέπει να γίνεται η συνολική διαμόρφωση και παρουσίαση μιας εργασίας

Η παρουσίαση στην πτυχιακή ή διπλωματική εργασία είναι σημαντική αφού σ’ αυτή στηρίζεται ο αναγνώστης για να εκτιμήσει σε μικρό χρονικό διάστημα τις ερευνητικές ικανότητες του συγγραφέα. Μια πολύ καλή έρευνα μπορεί να υποτιμηθεί εάν δεν διαθέτει καλή παρουσίαση. Η παρουσίαση πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και να είναι ευκολοδιάβαστη για τον αναγνώστη. Οφείλουμε να μην το ξεχνάμε πως δεν γράφουμε για τον εαυτό μας, αλλά για τους άλλους! Γι’ αυτό όσο σωστή και να είναι μια πτυχιακή ή διπλωματική εργασία ως προς την ποιότητα των γραφόμενων, δεν βοηθά να πείσουμε τους αναγνώστες όταν χωλαίνει στην παρουσίαση.

 • Η καθαρή μορφή παρουσίασης του κειμένου αποτελεί μια οπτική «πυξίδα» για τον αναγνώστη και συμβάλει στο να γίνει εύκολα κατανοητό ένα μακροσκελές κείμενο.
 • Η ενιαία εξωτερική εμφάνιση και η ορθή χρήση γραμματοσειράς είναι το πρώτο βήμα που διασφαλίζει ότι δεν θα διακόπτεται η συλλογιστική της εργασίας.
 • Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι οι τίτλοι διότι ελκύουν την προσοχή του αναγνώστη στις σημαντικότερες πληροφορίες. Καταφέρνουν τονίζουν τα κύρια σημεία της εργασίας γεγονός που βοήθα και στην περεταίρω παρουσίαση που θα κλιθεί να κάνει ο σπουδαστής ή φοιτητής. Γι αυτό είναι σκόπιμο να είναι περιεκτικοί, συγκεκριμένοι και όχι υπερβολικά εκτεταμένοι.

Ποιοι οι κανόνες διαμόρφωσης κειμένου

 • Κεφάλαια-υποκεφάλαια-υποενότητες θα πρέπει να διαχωρίζονται με αρίθμηση και τίτλο.
 • Η γραμματοσειρά των κεφαλαίων, των υποκεφαλαίων, των υποενοτήτων καθώς και του κυρίως κειμένου θα πρέπει να είναι συγκεκριμένων τύπων και μεγεθών ούτως ώστε να ξεχωρίζουν και να δημιουργούν μια οπτική σαφήνεια που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ανάγνωση.
 • Να διατηρείται η παραγραφοποίηση, το διάστιχο κλπ.
 • Να υπάρχει εμφανής αρίθμηση των σελίδων.
 • Να ακολουθείται η πλήρης στοίχιση και από τις δυο πλευρές του κειμένου.
 • Τα περιθώρια των σελίδων να είναι συγκεκριμένα όπως και το μέγεθος του χαρτιού εκτύπωσης.
 • Να υπάρχει ευπαρουσίαστο εξώφυλλο με συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου το οποίο θα παραθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το πόνημα.

Η φιλοσοφία μας στην Daktilografos.gr

Με δεδομένη την ανάγκη οι προπτυχιακοί φοιτητές αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες να εκπονήσουν ένα συγγραφικό τους έργο υψηλής ποιότητας, στην Daktilografos αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη δακτυλογράφηση και τη μορφική επεξεργασία κάθε εργασίας (προπτυχιακές, πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές διατριβές). Μέσω της εμπειρίας μας σας εγγυόμαστε την εφαρμογή όλων των βασικών κανόνων που ακολουθούνται και σύμφωνα πάντα με την επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Εμείς αναλαμβάνουμε ολόκληρο το πακέτο της δακτυλογράφησης και της μορφοποίησης της πτυχιακής, διπλωματικής ή άλλης επιστημονικής σας εργασίας, ώστε να μην χάσετε πολύτιμο απόθεμα χρόνου και ενέργειας από την ερευνητική σας προσπάθεια. Εσείς επεξεργάζεστε το εννοιολογικό κομμάτι και εμείς την παρουσίαση. Συγκεκριμένα προσφέρουμε:

 • Μορφοποίηση κειμένου σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες που ακολουθούνται στις εργασίες.
 • Ορθογραφικό έλεγχο.
 • Ανταγωνιστικά χαμηλό κόστος χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.
 • Ταχύτητα και συνέπεια. Εγγυημένοι χρόνοι παράδοσης χωρίς αναβολές.
 • Εχεμύθεια. Διασφαλίζεται το απόρρητο του υλικού.
Τι Περιμένετε Λοιπόν; Καλέστε Μας Στο 6978863975 ή Συμπληρώστε Την  Φόρμα Επικοινωνίας Και Επωφεληθείτε της προσφοράς Μας
Contact Form Powered By : XYZScripts.com
close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonΚάντε +